Wat doen wij?

Collectieve beveiliging van winkelcentra en winkelgebieden.

Een winkelcentrum of een winkelgebied sluit zich collectief, gezamenlijk aan bij de beveiliging. De beveiliging verricht winkelsurveillance voor een winkelcentrum of een winkelgebied zowel preventief als repressief en reageert op meldingen van winkeliers met betrekking tot allerlei vormen van winkelcriminaliteit. Denk hierbij aan: verdachte situaties in de winkels of in het winkelcentrum, of daadwerkelijke constateringen van winkeldiefstal / oplichting / zakkenrollerij / bedreiging. De beveiliging heeft ook een dienstverlenende taak in het winkelcentrum.
Denk hierbij aan: het wegwijs maken van bezoekers en publiek / eerste hulp bij ongevallen. Daarnaast kan de beveiliging optreden in geval van calamiteiten.
SecuWatch stelt desgewenst een mobiel alarmnummer ter beschikking. Alle medewerkers bij SecuWatch beschikken over een geldig BHV diploma.
De kosten van de beveiliging worden vaak centraal geregeld via een Vereniging van Eigenaren vastgoedbeheerder dan wel een winkeliersvereniging.

Interventieteams winkelsurveillance.

Winkels en winkelbedrijven kunnen ons interventieteam inzetten voor de gerichte aanpak van winkelcriminaliteit. Het team springt op wisselende dagen en tijdsblokken in en participeert op problematiek binnen de winkels. In eerste instantie zal er een repressieve aanpak zijn, waarvan vervolgens ook een preventieve werking uitgaat. In uw regio zal ook met de politie worden afgestemd met betrekking tot ontheffing van de uniformplicht en de kennisgeving van de werkzaamheden. SecuWatch stelt een mobiel alarmnummer beschikbaar en verricht ook de administratieve afhandeling bij de aanhoudingen. Na elke interventieopdracht maakt SecuWatch een rapport op van alle bijzonderheden.
Tevens kan het interventieteam optreden tegen hardnekkige winkeldieven die structureel bij de winkel overlast veroorzaken. Bij aanhouding door SecuWatch kunnen deze winkeldieven direct een winkelverbod opgelegd krijgen van minimaal 1 jaar.

Lokale filiaalgebonden winkelsurveillance.

Secuwatch kan in een winkelfiliaal een vaste winkelsurveillant aanstellen.
Deze winkelsurveillant zal geuniformeerd werkzaamheden uitvoeren in het filiaal en daarbij een belangrijke preventieve basis vormen. Daar waar niet toereikend of geschikt, zal repressief worden opgetreden. De veiligheid van winkelpersoneel staat hierbij centraal.
De winkelsurveillant zal hierbij inspelen op lokaal gerichte aandachtspunten. De winkelsurveillant heeft hierbij een belangrijke signalerende taak. Daarnaast kan ook winkelpersoneel bij de surveillant melding maken van bv. verdachte situaties. Tevens zal de winkelsurveillant zich dienstverlenend opstellen.

Objectbeveiliging

Secuwatch verzorgt de beveiliging van objecten en bijbehorende terreinen.
De beveiliger (s) verricht openingsronden, brand- en sluitronden, controleronden, evt. interne alarmopvolging (bv. Brandmeldcentrale) , bhv taken en evt. verzorgt de beveiliger beheersmatige taken. Denk hierbij aan het melden van storingen en defecten.

Ecabo - SecuWatch